Inhoud BHV

Opleiding bedrijfshulpverlener: programma


Dag 1: voormiddag (4u)


Wettelijk kader in bedrijven

Basisprincipes EHBO

Slachtofferbenadering

Alarmeren van de hulpdiensten


Anatomie van het lichaam


Dag 1: namiddag (4u)


Reanimatie (ERC 2015)

Levensbedreigende aandoeningen

Verslikking & verstikking

Bewusteloze patiënt


Dag 2: voormiddag (4u)


Ziektebeelden (CVA, hyperventilatie, allergie, diabetes,…)

Trauma: bloedingen, kneuzingen, breuken, Werveltrauma

Wondzorg (incl brandwonden)

Vreemde voorwerpen

Oog- en oorletsels

Intoxicatie

Elektrocutie

Inhoud EHBO-koffer


Dag 2: namiddag (4u)


Praktijk EHBO: verbanden, evacuatietechnieken

EHBO: casusbespreking

Praktijk reanimatie met AED